top of page

PRODAJA VINA I MARKETING FILOZOFIJA POSLOVANJA VINARIJE


Da li ste ikada razmišljali zašto pijete baš određeno vino?


Šta kupac vina želi? Kako će proizvođač vina znati šta želi njegov kupac? Da li psihologija stoji iza potreba i ponašanja kupaca vina? Šta ako bi vinari mogli predvidjeti ponašanje kupaca, da li bi u tom slučaju mogli donijeti bolje marketinške odluke na osnovu tih informacija?


Svi smo mi različiti, različito se ponašamo, imamo različite osobine, pa zato i volimo različita vina. Motivacija nam daje volju da nešto uradimo, da kupimo određeno vino.


Ali, zašto baš to vino? Kakvim emocijama smo podložni kad se odlučujemo za baš to vino?


Nema jednostavnog odgovora. Da je lako na to odgovoriti, vinari bi jednostavno napravili ono što mi želimo i sve prodali. Ipak, postoje mnogobrojne sličnosti kod kupaca, samo ih treba prepoznati i grupisati. Poznavanje ciljanog kupca vina je bitan dio marketing strategije vinarije jer se tako postiže prepoznatljivost. Na taj se način lakše dođe do kupca, te se povećava tržišna vrijednost vina.Vinoljupci primaju određene informacije iz okoline, koje u našem mozgu, zavisno od situacije, dovode do toga da donesemo određenu odluku o konzumiranju ovog ili onog vina. Naše ponašanje prilikom konzumiranja određenog vina možemo posmatrati i sa emocionalnog aspekta. Mnogi podražaji utiču na naš mozak, na naše emocije, prije nego se uključe „filteri“ (na primjer racionalne procjene, iskustvo, cijena…).


Razmislite samo kako cijena vina utiče na našu odluku?

Šta nas još motiviše, kako, u kojim uslovima?


Kako želimo da nas ljudi vide, kao pustolove, dominantne, disciplinirane, sigurne u sebe, hedoniste ili kao one što vole novotarije?

  1. · Pustolovi imaju izraženu želju za stimulacijom, posebnošću, dinamičnošću, ali i moći. Njihove percepcije vrijednosti su hrabrost, impulzivnost, spremnost na rizik i sklonost suprotnosti.

  2. · Dominantni karakteri imaju izraženu želju za moći. Njihove vrijednosti su jake ambicije, čast, moć, ponos, slava, status, upornost, borba do pobjede.

  3. · Osobe koje su disciplinirane imaju izraženu želju za moći, ali i za sigurnošću. Vrednuju disciplinu, dužnost, moral, red, štedljivost.

  4. · Ljudi koji su sigurni u sebe imaju percepciju da je vrijednost familija, povjerenje, prijateljstvo.

  5. · Hedonisti imaju izražene vrijednosti za fleksibilnost, užitak, humor, toleranciju.

  6. · Oni koji su željni novosti imaju želju za posebnošću, dinamičnošću. Njihove vrijednosti su individualnost, zabava, znatiželja, radoznalost.

Marketing stručnjaci dijele potencijalne kupce u određene „segmente“ kojima kroz razne oblike komunikacije šalju poruke o vinariji, etiketi, o vrijednosti određenog vina. I zato mi o vinu koje nikada nismo ni probali već imamo neko „vlastito“ mišljenje. Mozak u svakoj situaciji manje ili više refleksno stvara to mišljenje na koje marketing stručnjaci kroz promotivne akcije utiču, a da nismo ni svjesni.


Kad bi razmislili vidjeli bi smo da pri izboru vina koje ćemo kupiti na naš mozak utiču želje i vrijednosti koje zavise od onoga što smo ili što želimo da budemo, odnosno kako želimo da nas drugi vide. Ove naše želje zavisno od situacije stvaraju u našoj glavi neku percepciju o nama samima ako kupujemo i pijemo određeno vino. O motivaciji da kupimo određeno vino ne razmišljamo, više ili manje reagujemo na osnovu onoga što nam je u glavi.
81 views0 comments

Comments


bottom of page